Gaeilge

Ón line dheireanach de dhán Yeats The Circus Animals’ Desertion a fhaighimid teideal na hirise, líne a deir gur sa ‘foul rag-and-bone shop of the heart’ atá tús na filíochta.

Now that my ladder’s gone
I must lie down where all the ladders start.
In the foul rag-and-bone shop of the heart

Foilsíonn THE SHOp corr-aistí chomh maith. Bíonn ar a laghad dán Gaeilge amháin ann móide aistriúchán Béarla. Is é Gabriel Rosenstock an comhairleoir Gaeilge atá againn, file, fear haiku agus aistritheoir a bhfuil breis is céad leabhar tagtha uaidh. Bhain sé le glúin INNTI i gCorcaigh, an iris a thug an éigse isteach san fhichiú haois i gceart.

Tá mar chuspóir ag THE SHOp
dea-fhilíocht Éireannach a sholáthar dár léitheoirí thar lear
agus dea-fhilíocht eachtrannach dár léitheoirí in Éirinn

Gheobhaidh tú filí aitheantúla ó chian agus ó chóngar in THE SHOp, chomh maith le guthanna nua, nár foilsíodh cuid acu cheana. Glacfar le dánta de chineál nó ábhar ar bith seachas iadsan a bhfuil claonadh ciníoch nó inscne iontu.

Foilsímid ar a laghad dán amháin Gaeilge, sean nó nua, i ngach eagrán, mar aon le haistriúchán Béarla air. A lán díobh seo b’iarratais iad sa chomórtas aistriúcháin a reachtáileamar i 2002 agus a raibh an-rath air. Is é breitheamh a bhí againn ar an gcomórtas, Michael Davitt file agus bunaitheoir/eagarthóir na hirise INNTI, a thug ardán don bhorradh a tháinig faoi fhilíocht na Gaeilge ó thús na seachtóidí. Is é a bhí mar chomhairleoir Gaeilge againn agus is é comhbhunaitheoir INNTI, Gabriel Rosenstock, a tháinig mar chomharba air.

Is tábhachtach linn an iris a chur i láthair le slacht agus le taitneamh don tsúil chun go mbainfear lántairbhe as an bhfilíocht inti. Tá oiread measa léirithe ar THE SHOp as a ealaíontacht agus as a bhfuil foilsithe ann. Is í Hilary Wakeman a dhéanann an dearadh agus a roghnaíonn nó a choimisiúnaíonn na híomhánna daite don chlúdach agus na léaráidí istigh.

Seoltar iarratais chuig John & Hilary Wakeman, THE SHOp, Sceach, An Scoil, Co. Chorcaí, Éire.

ÁBHAR Á SHEOLADH CHUGAINN

B’fhearr linn nach gcuirfí níos mó ná 5 nó 6 dhán faoinár mbráid d’aon iarracht amháin. Ba cheart clúdach faoi stampa a bheith faoi iamh. Nó, is féidir linn freagra poist a chur ort mura dteastaíonn uait go seolfaí do shaothar ar ais chugat. Ach NÁ cuirtear dánta chugainn ar an ríomhphost.

Fáilteofar roimh obair ealaíne chomh maith, sa ghnáthphost.

Is féidir a bheith ag súil le freagra uainn de ghnáth laistigh de mhí. Má ghlactar le dán foilseofar de ghnáth é laistigh de dhá mhí dhéag.

***

Is dóigh leis na heagarthóirí go gcuidíonn dea-leagan amach irise leis an meas a bhíonn againn ar an bhfilíocht agus go deimhin leis an tuiscint atá againn uirthi. Moladh an iris ní hamháin de thoradh na ndánta inti ach toisc gur breá an iris í le féachaint uirthi agus le láimhseáil. I measc na n-ealaíontóirí a chuir clúdach nó líníochtaí ar fáil dúinn tá Paula Rego, Ana Maria Pacheco, Janet Mullarney, Hammond Journeaux, Brian Lalor, Frank Russell, William Blake, Theo Wakeman, Jeanette McCulloch, Luis Fanti, Giorgio de Chirico, agus Pat Connor.